DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 292797

DL-DF 292797
Keltezés 1524-11-04
Kiadó EGRI KÁPTALAN
Régi jelzet U 468 / XV 1 122
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Fennmaradási forma Másolat 1792
Regeszta (Eger). Az egri káptalan bizonyságlevele, amelyet II. Lajos király levélkerestető parancsára (lásd 169. sz.) Palocz-i Antalnak adott ki. Eszerint a királyi parancsnak engedelmeskedvén, sekrestyéjében – vagyis az egyház levéltárában – keresett és talált is olyan oklevelet, amely a Borsod megyei Thykou és Wysnyo possessiókra vonatkozik: ez egy határjáró oklevél, amely pergamenre van írva, az ABC betűiben van elmetszve: a káptalan nagyobbik függőpecsétje alatt adta ki 1281-ben (lásd 5. sz.) Hiteles másolat, amelyet az eredetit bemutató Máriássy István kérésére készíttetett a vármegye 1792. Karácsony hava 12-én tartott közgyűlésén. A másolatot nem csak a bemutatónak adták ki, hanem a jegyzőkönyvbe is bevezették, sőt egy példányát elhelyezték a levéltárban. Jelzete: BAZmLt. XV.l. 122. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt. BmLt. IV. A. 501/a. 1792. évi jegyzőkönyv, 1223–1231. old. és IV. A. 501/e. 2656/1792. közgyűlési szám. Kiadja Tóth Péter: Adatok Borsod megye Árpád-kori birtoktörténetéhez és történeti földrajzához. A Herman Ottó Múzeum évkönyvei, XXII–XXIII. Miskolc, 1985. 91–96. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 115/170.

Tartalomgazda