DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 292811

DL-DF 292811
Keltezés 1281-00-00
Kiadó EGRI KÁPTALAN
Régi jelzet U 468 / XV 1 136
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Fennmaradási forma Átírás 1347
Regeszta (Eger). Az egri káptalan bizonyságlevele, amely szerint az előtte személyesen megjelent Akus nembéli Erne bán fia, István mester a következő vallást tette: átengedi Panyth bán szintén jelen lévő fiainak, Lászlónak és Miklósnak – akik fivérüket, Pált is képviselik – azokat a földeket, amelyek Panyth bán nevezett fiainak Myskouch nevű örökölt földjéhez tartoznak, s amelyek miatt eddig pereskedés folyt közöttük. Kijelenti, hogy az ő Zolcha és Arnold nevezetű földjei, valamint a mondott Mykouch föld között a Sao folyó szolgál határ gyanánt és Arnold földtől kezdődően egészen az alsó Solchan nevű földig sehol nem megy át a határ a Sao nyugati részére. István mester végezetül azt is vallja, hogy egy Fylthow nevű halastavat – amely Chech villa mellett van – összes haszonvételeivel és tartozékaival együtt örökös birtoklásra átengedett Panyth bán nevezett fiainak. – A káptalan – amely a „tatárok csapása után másodszor megújított” pecsétje alatt adta ki ezt az oklevelet – jelen lévő tisztségviselői: Antal mester éneklőkanonok, Saul olvasókanonok és Mykow őrkanonok, valamint Márk Patha-i, János Wngh-i és Márton Zabolch-i esperesek. Átírja I. Lajos király 1347. április 17-én. (lásd. 39. sz.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 17/6.

Tartalomgazda