DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680) • 268267

DL-DF 268267
Keltezés 1519-01-22
Kiadó LAJOS 2 KIRÁLY
Régi jelzet U 680 / 90
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
U 680 / JANKOVICH CS
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul
Regeszta (3. die termini, ti. in Fab. et Seb.), Buda. II. Lajos magyar és cseh király, valamint a vele Fábián és Sebestyén napján (jan. 20.) Budán együtt ülésező főpapok, bárók és nemesek előtt megjelent Thah-i János (egreg.) és előadta, hogy Mihály doctor pécsi (Quinqueecclesiensis) prépost és vicarius, továbbá a ZenthGyewrgh wara alatt levő Szent György-egyház plébánosa (venerabilis) által Baryzlo Péter Wesprim-i püspök (reverendissimi), dalmát, horvát és szlavón bán, a vicebánok, Sclauonia ítélőmestere, továbbá Körös (Crisiensis) megye szolgabírái és esküdt ülnökei előtt 1517-ben vízkereszt napjának nyolcadán (jan. 13.) a Körös megyében levő, Themerye-hez tartozó Belosewcz birtokon levő nemesi kúria és birtokrész ügyében indított perben ügyvédje a tőle kapott tájékoztatástól eltérő válaszokat, indokokat mondott, pedig ha az általa megadottak szerint járt volna el, az ügyet megvédhette volna, ezért jogorvoslati lehetőséget (de opportuno iuris remedio) kért. A király Magyarországnak és Szlavóniának az alattvalók érdekében kialakult joga és szokása szerint különös kegyével és hatalmával megengedi, hogy Thahy János vízkereszt napjának nyolcadán Mihály doctor ellenében a bán előtt új ítéletet kapjon, ha szükséges, ügyvédjét visszavonja, új indokokat, válaszokat adjon, megállapításokat tegyen. - Jobb oldalon a szöveg fölött: Commissio propria domini regis. - Papíron, a szöveg alatt pecsét nyoma. - Somogy megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei 90. sz. (Jankovicth lt.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 14 (1983) 79/166.

Tartalomgazda