DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680) • 268204

DL-DF 268204
Keltezés 1509-08-20
Kiadó ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet U 680 / 26
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
U 680 / BOSNYÁK CS
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
Fennmaradási forma Átírás 1509
Regeszta (in Stephani regis), Buda. II. Ulászló király megparancsolja a Kapornak-i konventnek, hogy küldje ki megbízottját, akinek jelenlétében a kijelölt királyi emberek egyike szólítsa fel Zenthbalas-i Zele Antalt, Hassagh-i Imrét, Dénest, Istvánt és Jánost (valamennyi egreg.), hogy adják ki Dyenesfalwa-i László (nob.) feleségének: Ilonának és Zechewd-i Thorrodi Bertalan (nob.) feleségének: Veronikának néhai nővérüknek: Annának - akinek apja néhai Ormand-i Mihály (nob.), férje pedig néhai ZenthMyhal-i Gáspár (nob.) volt - férje Zala megyei ZenthMyhal nevű birtokából járó hitbért és jegyajándékot (dote et rebus paraffernalibus), s ha ezt nem teszik meg, idézzék meg őket a törvény szerinti 32. napra az asszonyok ellenében a királyi személyes jelenlét elé, nem véve figyelembe a köztük esetleg függőben levő pert, figyelmeztetve (insinuando) egyszersmind őket, hogyha nem jelennek meg, a jelen levő kérésére ítéletet fognak hozni. - Kijelölt királyi emberek: Bechwelgye-i Elias, Sykeffalwa-i Cheke Benedek, Bwcha-i Benedek, Kazahaza-i Kaza Péter, Apathy-i Thwthor Ambrus vagy László, István deák, Apathy-i Pap Mihály. - Átírta a kapornaki konvent 1509. szeptember 27-i jelentésében. - Somogy megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei 26. sz. (Bosnyák lt.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 14 (1983) 76/159.

Tartalomgazda