DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Cista comitatuum (Q 320) • 28031

DL-DF 28031
Keltezés 1519-00-00
Kiadó SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA
Régi jelzet Q 320 / SZOLNOK INT BET D 23
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Cista comitatuum (Q 320)
Fennmaradási forma Másolat 1519-1539
Regeszta in possessione Várfalu (A napi dátum helyén hézag.) Szapolyai János, Szepes földjének örökös comese, erdélyi vajda és a székelyek ispánja a kolosmonostori konventhez. Elhozták hozzá a királyi felség oklevelét in facto cuiusdam causae inter egregios condam Nicolaum de Bethlen, ac Johannem, filium condam Michaelis Desewffy de Lossoncz mint felperesek, másrészt praedecessores regni Moldaviensis wayvodas mint alperesek között, ratione et praetextu oppidi Zenthmargitha nominati, in comatatu Zolnok Interiori adiacentis et habiti motae et vertentis, amelyben az említett néhai Bethlen Miklós és Desewffy János mint felperesek contra spectabilem et magnificum Stephanum wayvodam modernum eiusdem regni Moldaviae a vajda által Kolozsvár városában tartott törvényszéki tárgyaláson, vízkereszt nyolcadán bizonyos ítéletlevelet értek el azáltal, hogy a nevezett vajda a tárgyaláson nem jelent meg és nem is képviseltette magát, és most a királyi oklevél azt tartalmazta, hogy ha a konvent annak az ítéletlevélnek a végrehajtására még nem küldte ki a testimoniumát, azt a jövőben se merjék kiküldeni, de ha már kiküldték a testiumot az ítélet végrehajtására és abban bizonyos repulsio történt, ne merjék erről kiadni az említett néhai Bethlen Miklós és Desewwffy János részére a végrehajtásról szóló konventi jelentést, azért szigorúan meghagyja a konvetnek, hogy tudomásul véve a király levelét, az ügyet újabb intézkedésig függesszék fel. Datum in possessione Várfalu (hézag) anno Domini 1519. Eredeti, papír. Pecsét nem látszik rajta. Régi jelzete: Comitatus Zolnok Interior, B. N-o 23.– Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda