DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Cista comitatuum (Q 320) • 36416

DL-DF 36416
Keltezés 1489-03-19
Kiadó KOLOZSMONOSTORI KONVENT
Régi jelzet Q 320 / DOBOKA ET ALBA T 112
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Cista comitatuum (Q 320)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét 0
Regeszta Néhai Thewk-i László fia: Mihály, minthogy éretlen kora miatt (propter sue etatis non maturitatem) javait nem oltalmazhatja, Kyde, Lona, Thewk, Chepegewmachkas (Doboka vm) és Mykloslaka (Fehér vm) birtokbelii részeit, vfalamint mindenféle ingó és ingatlan jószágát László [gyula]fehérvári (Albensis) püspökre, a Szentszék legátusára bízza. Papirdarabkára írt fogalmazvány. – Ezzel kapcsolatos emlékeztető feljegyzés: Dl 28645.

Tartalomgazda