DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680) • 268264

DL-DF 268264
Keltezés 1506-09-16
Kiadó ZÁGRÁBI KÁPTALAN
Régi jelzet U 680 / 87
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
U 680 / JANKOVICH CS
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta (16. die stat., ti. in Egidii). A Zagrab-i egyház káptalana bizonyítja, hogy II. Ulászló király 1506. július 2-i parancsára (lásd Borsa SMM 14. [1983] 74/156 sz. oklevelet) Lesthakowcz-i Lesthak Mihály királyi emberrel kiküldte Pobresya-i János karbeli prebendarius-t, akik visszatérve eskü alatt jelentették, hogy Zbela és Gorycza birtokokon valamennyi szomszéd jelenlétében beiktatták (Kapolna-i Pawlikowych) Balázs deákot e birtokokba, tartozékaikba és a birtokokban levő királyi jogokba, majd kellő ideig várakoztak, de ellenmondó nem jelentkezett. - Az iktatásnál jelen volt szomszédok: Dolyancz-i Wugrynchych Mátyás, Pawlychancz-i Tamás deák officialisa: Zamerzel Márk és Varasdi (de Warasdyno) Imre deák familiárisa: Loykowych András. - Hártyán, függőpecsételés helye. - Somogy megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei 87. sz. (Jankovich lt.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 14 (1983) 75/157.

Tartalomgazda