DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680) • 268264

DL-DF 268264
Keltezés 1506-07-02
Kiadó ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet U 680 / 87
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
U 680 / JANKOVICH CS
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
Fennmaradási forma Átírás 1506
Regeszta (in Visit. Marie), Buda. II. Ulászló király értesíti a zágrábi káptalant, hogy vicedispensatora: Kapolna-i Pawlikowych Balázs deák (nobilis) által a koronának és a királynak tett hűséges szolgálatokra való tekintettel másik oklevelével jóváhagyta azt az adományt, amelyet György Zagorya-i comes (magnif.) saját pecsétje alatt aláírásával a Warasd megyei Zbela és Gorycza birtokok ügyében Balázs deák (litteratus) részére tett, egyszersmind ő is neki adományozta az ezekben rejlő királyi jogokat. Megparancsolja tehát a káptalannak, hogy küldje ki megbízottját, akinek jelenlétében a kijelölt királyi emberek egyike iktassa be Balázs deákot a birtokokba és a királyi jogokba, az esetleges ellenmondókat pedig idézzék Szlavónia bánjai elé, s a jelentést is nekik küldje. - Kijelölt királyi emberek: Bogachewa-i Péter, Lezthacz Mihály, Kapolna-i Jwczych György és Kapolnai Blasewych György. - Átírta a zágrábi káptalan 1506. szeptember 16-i privilégiumában. - Somogy megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei 87. sz. (Jankovich lt.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 14 (1983) 74-75/156.

Tartalomgazda