DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680) • 268263

DL-DF 268263
Keltezés 1500-10-06
Kiadó FEHÉRVÁRI KÁPTALAN
Régi jelzet U 680 / 86
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
U 680 / JANKOVICH CS
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta (16. die introduc., ti. in Mathei). A fehérvári (Albensis) egyház káptalana bizonyítja, hogy II. Ulászló király 1500. szeptember 11-i parancsára (lásd Borsa SMM 14. [1983] 73/152 sz. oklevelet) kiküldték Péterváradi (de Waradino Petri) Tamás mester kanonokot (honorabilis), akinek továbbá a megnevezett szomszédok jelenlétében Kekche-i István deák királyi ember ellenmondás nélkül beiktatta Korvin János Oppauia-i és Liptho-i herceget, dalmát, horvát és szlavón bánt és Enyngh-i Therek Imrét Lak várkastély, Hethes, Denna, Naghberen, Kysberen, Kwlya, Zechen, Maroth, Letha, Zewech, Manyorokerek és Sythwa birtokok, valamint Lak, Hydas, Akch, Gywgh, Wysnye, Kak, Sewrnye, Bew, Pettend, Nyr, KysMaroth és ZenthMarthon birtokokon levő részek és tartozékaik birtokába. Az oklevelet függő pecséttel erősítették mg. - Az iktatásnál jelen voltak: Zakachkelked-i Ferencze Gergely és Beneche Gergely, Kyskelked-i Soos György, Wassad-i Bornemyza János, Karad-i Kelkedy Miklós és Thakach-i Antal nemesek. - Méltóságsor: Frangepán Gergely prépost, Wylak-i Gergely olvasó-, Naghlak-i István éneklő-, Kyswarda-i Ferenc őrkanonok, Fegwernek-i Ferenc és Enyed-i János dékánok. - Hártyán, függőpecsételés helye. - Somogy megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei 86. sz. (Jankovich lt.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 14 (1983) 73-74/153.

Tartalomgazda