DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680) • 268263

DL-DF 268263
Keltezés 1500-09-11
Kiadó ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet U 680 / 86
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
U 680 / JANKOVICH CS
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
Fennmaradási forma Átírás 1500
Regeszta (VI. p. Nat. Marie), Buda. II. Ulászló magyar és cseh király megparancsolja a fehérvári káptalannak, hogy küldje ki megbízottját, akinek jelenlétében a kijelölt királyi emberek egyike iktassa be Korvin (Corvinus) János Opauia-i és Lipto-i herceget, dalmát, horvát és szlavón bánt (illustris et magnif.) és Enyngh-i Therek Imrét (egreg.) Laak várkastély (castelli), Hethes, Denna, Naghberen, Kysberen, Kwlya, Zechen, Maroth, Letha, Zewech, Monyorokerek és Sythwa birtokok, továbbá Lak, Hydas, Akch, Gywgh, Wysnye, Sewrnye, Kak, Bew, Pettend, Nyr, Kysmaroth és ZenthMarthon birtokokon levő részek (mind Somogy megyében) birtokába Lak-i Thwz néhai János (magnif.) fia: Alfons András (Andree Alfonsi), a Golgocz-i és zágrábi egyházak prépostjának (venerabilis) bevallása alapján, s az esetleges ellenmondókat idézze a királyi személyes jelenlét elé; az iktatásról, az esetleges ellenmondókról, a jelen volt szomszédokról, s a kijelölt határidőről ugyanoda tegyenek jelentést. - Kijelölt királyi emberek: Kyskomar-i Imre, Kekche-i István deák, Inakod-i Ewrdegh István és Zakach Péter, Look-i Antal, Gywlwez-i Was István. - Átírta a fehérvári káptalan 1500. október 6-i oklevelében. - Somogy megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei 86. sz. (Jankovich lt.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 14 (1983) 73/152.

Tartalomgazda