DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Khuen-Héderváry család levéltára, Grassalkovich család (Q 104) • 90498

DL-DF 90498
Keltezés 1494-04-17
Kiadó SÁGI KONVENT
Régi jelzet Q 104 / EXTRASER 9 347
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Khuen-Héderváry család levéltára, Grassalkovich család (Q 104)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta A sági konvent jelenti II.Ulászló királynak, hogy Kynys-i Pál országbíró idéző parancsa értelmében Chehy-i Péter királyi ember és Pál pap, a sági egyház sekrestyése mint hiteles ember ápr. 14.-én Osvát zágrábi püspököt, a budafelhévizi prépostság kormányzóját AlsoRakoncza birtokról oklevélbemutatás és 3 márka perbeli bírság kifizetése végett Persehaza-i Mochkos Simon, Palasth-i Benedek fia György, Palasth-i Porkolab Bertók özvegye, Erzsébet és fia: János feleperesek ellen megidézték Szent György nyolcadára a király elé. - Az oklevél hátoldalán a per menetére vonatkozó feljegyzés. - A hátoldalon zárópecsét töredéke. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi).

Tartalomgazda