DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Khuen-Héderváry család levéltára, Grassalkovich család (Q 104) • 90497

DL-DF 90497
Keltezés 1494-01-13
Kiadó NÓGRÁD MEGYE
Régi jelzet Q 104 / EXTRASER 9 312
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Khuen-Héderváry család levéltára, Grassalkovich család (Q 104)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró 05
Regeszta Nógrrád megye jelenti II.Ulászló királynak, hogy a közelmúltban Zechen-ben megtartott megyei törvényszék alkalmával Persehaza-i Moczkos Simon Ragyocz-i Miklóst árulónak nevezte, mire Miklós rárontott és azt állította, hogy hazudik. Az Ebeczk-i János szolgabíró és Naghfay-i János által azonnal elvégzett vizsgálat Moczkos Simon által mondottakat igazolta. Majd a megyei törvényszéken ülő nemeseket megkérdezve, a megye azt állapította meg, hogy Ragyocz-i Miklós nem volt áruló, minthogy Kis/parvus Tamás a néhai Mátyás király személyében eljárva nem adott parancsot Perényi István ellen Miklósnak. Ragyocz-i Miklóst a megyei törvényszék megvetése miatt 25 márkában, Moczkos Simont ugyanezért szintén 25 márkában és Miklóssal szemben elkövetett becstelenség miatt 50 márkában marasztalta el. A pert II. Ulászló parancsára Nógrád megye a fenti állapotban teszi át a királyi kuriába a személyes jelenlét elé. - A hátoldalon 5 rányomott pecsét nyoma. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi).

Tartalomgazda