DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680) • 268260

DL-DF 268260
Keltezés 1487-02-08
Kiadó BÁTORI ISTVÁN ERDÉLYI VAJDA
BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet U 680 / 83
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
U 680 / JANKOVICH CS
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét 0
Regeszta (V. p. Dorothee), Wasarhel mezőváros. Bathor-i István erdélyi (Transiluanus) vajda és országbíró, valamint a vele együtt Wasarhel oppidum-ban törvényszéket ülő nemesek és előkelők előtt notariusa: Cheberkolcz-i János fia: Miklós mester (nobilis) kérte, hogy Jacozerdahel, Pothna, Kernyn, Plawnycza és Kamarcza nevű birtokokon levő részeire vonatkozó, a zágrábi káptalan által kiadott osztálylevélről, amely a jelen levő Kamarcza-i Miklós mester birtokában van, másolatot kaphasson. Kérésére az országbíró szóról szóra átírja a zágrábi káptalan 1363. október 3-án kelt oklevelét (lásd Borsa SMM 14. [1983] 14/27 sz. oklevelet). - Hártyán, melynek jobb szélét levágták, hátlapján pecsét nyomával. - Somogy megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei 83. sz. (Jankovich lt.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 14 (1983) 69/143.

Tartalomgazda