DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Cista comitatuum (Q 320) • 27915

DL-DF 27915
Keltezés 1487-02-05
Kiadó BÁTORI ISTVÁN ERDÉLYI VAJDA
BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 320 / SZOLNOK INT ET DOBOKA B 35
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Cista comitatuum (Q 320)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta (in opido Wasarhel, XXIV.d.oct.Epiph.Dom.) Bathor-i István comes, erdélyi vajda és országbíró és székely ispán a Kolosmonostra-i egyház konventjéhez. Iklod-i néhai Márton egykori özvegye: Potenciána – aki ma Zopor-i Thoth István felesége – és lányuk Martha – aki ma Zenthgyewrgh-i György felesége – törvényesen perbe hívták az országbíró elé 1482. Szent Mihály nyolcadára Waydahaza-i Nagy (magnus) Jánost, másik Nagy (magnus) Jánost, Zomordok-i Mihályt és Korogy Bertalant, amiért Iklod-i néhai Bekefy Miklós Penthek (Zolnok vm) és Waydahaza (Doboka vm) birtokbeli egész részeinek Potenciánának és Mártának való elzálogosítása ellen tiltakoztak. Err(l a nyolcadról az ügy végül – vajdai perhalasztó levelekkel – jelen Vízkereszt nyolcadra került (jan. 13.), amikor is a felperes képviseletében – kolozsmonostori konvent ügyvédvalló levelével – megjelent Zopor-i Thoth István és bemutatta a kolozsmonostori konvent 1466. július 24-én kelt fassionális privilégiumát és Nadasd-i László és Illye-i Dyonisy János erdélyi alvajdák 1467. jan. 8-án kelt bevalláslevelét – amelyeket jelen oklevél szóról szóra átír – majd igazságot kért. Az alperes részéről megjelenő Zomordok-i Mihály, továbbá Waydahaza-i Nagy (magnus) János érdekében Kend-i Antal (e) – királyi ügyvédvallással – míg Korogy Bertalan lánya: Orsolya nevében Fratha-i Bancza Miklós – a kolozsmonostori konvent ügyvédvalló levelével – Nagy (magnus) János pedig nem jött el és nem is küldött senkit – azt válaszolták, hogy a Potenciana asszony számára történő iktatásnak annak idején azért mondtak ellent, mert a mondott birtokrészeket illetően okleveleik vannak, amelyeket egy alkalmas időpontban hajlandók is bemutatni. A vajda és országbíró kéri ezért a konventet, hogy küldje ki hiteles emberét, akinek jelenlétében a vajdai törvényszékről e célból kiküldött emberek egyike – a két alvajda záloglevele értelmében – Potenciana és Martha asszonyokat iktassa vissza Penthek birtokbeli részbe, az alperesek és mások ellentmondását nem véve figyelembe, majd az iktatásról tegyen neki jelentést július 1-re (ad oct. Joh. bapt.). A másik birtokrész illetően pedig az alperes az említett okleveleket egy későbbi időpontban köteles bemutatni neki. – A vajdai törvényszékről kiküldött emberek: Zenth Egyed-i Walkay Péter, Dewecher-i Balay János, Czege-i Was István, ZenthEgyed-i Was János, ZenthGothard-i Was Zsigmond. Eredeti, papíron, zárópecsét nyomával. DL 27915. (KKOL Cista Com. Belső-Szolnok B-35) – Regeszta forrása: Erdélyi regeszták (Rácz Gy.)

Tartalomgazda