DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Cista comitatuum (Q 320) • 27915

DL-DF 27915
Keltezés 1466-07-24
Kiadó KOLOZSMONOSTORI KONVENT
Régi jelzet Q 320 / SZOLNOK INT ET DOBOKA B 35
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Cista comitatuum (Q 320)
Fennmaradási forma Tartalmi átírás 1487
Regeszta (f.V.a.Jacobi ap.) (A kolozsmonostori Szűz Mária monostor konventje előtt) Iklod-i néhai Beke (e) fia: Miklós minden vérrokonának a terhét magára vállalva Penthek (Belső-Szolnok vm) és Poklosthelek birtokbeli egész részeit, továbbá Waydahaza-n és Iklod-on (Doboka vm) két háznélküli telket (sessiones) – amelyek őt örökség jogán illetik – minden haszonvételükkel és tartozékaikkal 80 tiszta arany Ft-ért örökre eladja Drag-i néhai Zsigmond lányának: Potenciánának, aki Iklod-i Márton felesége. Tartalmilag átírva Bathor-i István erdélyi vajda és országbíró 1487. febr. 5-én kelt levelében, DL 27915. Az átíró oklevél szerint ez pergamenre írt, privilegiális formában kiállított oklevél volt. – Regeszta forrása: Erdélyi regeszták (Rácz Gy.)

Tartalomgazda