DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680) • 268259

DL-DF 268259
Keltezés 1484-07-25
Kiadó ZÁGRÁBI KÁPTALAN
Régi jelzet U 680 / 82
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
U 680 / JANKOVICH CS
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
Fennmaradási forma Átírás 1486
Regeszta A zágrábi egyház káptalana bizonyítja, hogy Glawnycza-i György deák özvegye: Susko nemes asszony és Belozlowcz-i Kwdelych Balázs tiltakozva előadták, hogy egyfelől ők, másfelől pedig Thwr[ylowcz]-i Therek [István] leánya: Ilko nevében férje: Zwhodol-i Lőrinc és Beloslowcz-i Zsigmond Gereb Mátyás egyebek között szlavón bán oklevele szerint (vö. Borsa SMM 14. [1983] 66/138 sz. oklevéllel) megállapodtak, hogy néhai Sebesthyanych Miklós - Susko asszony atyja - birtokrésze miatt folyó perüket választott bírákra bízzák. [Az ügyhöz a káptalan kiküldte] Domokos(?) mester kanonokot, Goryca-i főesperest (venerabilem) és Popowcz-i Simon karbeli prebendarius-t (discretum et nobilem), [akik jelentették,] hogy Susko és Balázs arbiter-ei jelen voltak, [de másik fél választottjai nem jelentek meg]. - Keltezés Borsa SMM 14. [1983]: 1484. (A keltezés többi része olvashatatlan). - Átírta vingárti Geréb Mátyás dalmát-horvát-szlavón bán 1486. augusztus 30-án kelt oklevelében. - Somogy megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei 82. sz. (Jankovich lt.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 14 (1983) 67/140.

Tartalomgazda