DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680) • 268259

DL-DF 268259
Keltezés 1484-05-22
Kiadó GERÉB MÁTYÁS DALMÁT BÁN
GERÉB MÁTYÁS HORVÁT BÁN
GERÉB MÁTYÁS SZLAVÓN BÁN
Régi jelzet U 680 / 82
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
U 680 / JANKOVICH CS
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
Fennmaradási forma Átírás 1486
Regeszta (in Elene regine), Zagrabie. Wyngarth-i Ge[reb] Mátyás dalmát-horvát-szlavón bán bizonyítja, hogy egyfelől Glaw[nycza]-i György deák özvegye, néhai Belozlowcz-i Sebesthyanych Miklós [leánya:] Susko (nobilis domina) és Belozlowcz-i Kwdelych Balázs, másfelől Thwrylowcz-i néhai Therek István leánya: Ilko (nobilis domina) nevében férje: Zwdohol-i(!) Lőrinc a Zagoria-i ispán ügyvédvalló levelével, továbbá Belozlowcz-i Zsigmond előtte megjelenvén bevallást tettek. Eszerint néhai Sebesthyanych Miklós Zágráb megyei Belozlowcz-i birtokrésze miatt a bán előtt György napjának folyó nyolcadán levő ügyet a felek által egyenlő számban választott hat nemes férfi keresztelő János ünnepét követő szombaton (júl. 1.) esedékes döntésére bízták, s akkor bemutatják írásos bizonyítékaikat, s döntéseiket mindkét fél elfogadja. Ha valamelyik fél választott embereit nem vezeti elő, bizonyítékait nem hozza oda vagy nem mutatja be, avagy döntésüket megszegi, visszautasítja, 12 arany forint bírságban marasztaltassék el, s az ügyet Jakab napjának nyolcadára (aug. 1.) vagy más legközelebbi határidőre halasztják és az ott hozandó ítéletet elfogadják. Az oklevelet zágrábi ispánjainak: RazynyaKerezthwr-i Bochkay Péternek (egreg.) pecsétjével erősítette meg. - Átírta vingárti Geréb Mátyás dalmát-horvát-szlavón bán 1486. augusztus 30-án kelt oklevelében. - Somogy megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei 82. sz. (Jankovich lt.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 14 (1983) 66-67/138.

Tartalomgazda