DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85085

DL-DF 85085
Keltezés 1479-01-11
Kiadó ORSZÁG MIHÁLY NÁDOR
Régi jelzet Q 166 / 3 152
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1479
Nyelv Latin
Regeszta Gvth-i Orzagh Mihály nádor és a kunok (Comanorum) bírája tudatja a Lelez-i konventtel, hogy Zempse-i Vilmos nevében a következő panaszt emelték előtte: e Vilmos és édestestvére: János 500 arany forintot adott kölcsön Pazdych-i Weres Miklós leánya Krisztina leánya néhai Katalin asszony leányainak: Agatának, Naghmyhal-i Evdenfy Ambrus és Margitnak, Bvthka-i Benedek feleségének és ez összeg fejében a két asszony zálogba adta nekik az abaújmegyei (Abavyvariensis) Cheb birtokát, helyesebben prédiumát, azonban jogtalanul és hamisan, mert idegen Cheb prédiumot mondottak magukénak, melyet akkor sem birtokoltak és ma sem birtokolnak utódaik; amikor azonban Margit asszonytól, akire Agata örökösök nélküli elhalálozása után ennek javai is szálltak, majd ennek fiától: Antaltól, aki anyja halála után örököse lett, az 500 forintból a saját részét visszakövetelte, azt neki nem fizették vissza; meghagyja tehát a nádor a konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében a nádori ember a panaszra vonatkozólag tanúvallatást tartson, majd hívja fel az alperes Antalt, Margit asszony és férje: Bvthka-i Benedek fiát a 250 forint visszafizetésére, illetve ha ezt nem tenné meg, idézze őt eléje perbe Szent György nyolcadára (máj. 1.) a felperes ellenében. - Kijelölt nádori emberek: Kamonya-i Bertalan és Tamás, Cheb-i Lőrinc, Lezthemer-i György,Bethlen Pál és István, Morva-i Balázs, Kwpa-i János és László, Poly-i Ambrus, István és Miklós. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda