DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85084

DL-DF 85084
Keltezés 1478-12-21
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 3 147
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Nyelv Latin
Regeszta Balázs prépost és a Lelez-i Szent Keresztről nevezett konvent bizonyítja, hogy Gvth-i Orzagh Mihály nádor és a kunok (Comanorum) bírája f.évi december 1.-én Budán Zempse-i László fia: János javára kiadott ítéletlevele végrehajtását Zvth-i János, a királyi kuriából kiküldött nádori ember, János presbiter, succentor, konventi hites személy jelenlétében foganatosította és Zempse-it 250 arany forint erejéig bevezette Buthka-i Antalnak a zemplénmegyei (Zempleniensis) Zvna, Wyfalv, Mochar, Krazna, Samogh, Pazdych és Zalok falvakban bírt részeibe, nevezetesen Zvha-ban három joggágytelek - laknak rajta: Faber Balázs, Wayda Gergely és Albert nevű jobbágyok - Wyfalv-ban két északra és egy délre fekvő lakatlan jobbágytelek, Mochar-ban szintén három jobbágytelek - laknak rajta: Orbán, Kynthornas János és Mátyás nevű jobbágyok - Krazna-ban Maphye Péter lakott jobbágytelke és négy lakatlan telek, melyek Máté Lathos Antal, Zsigmond, Lag Gergely, Pupcze Demeter, Byro Albert, Bogar Pál és Harchas Bálint jobbágyok telkei szomszédságában fekszenek, Samogh-ban két jobbágytelek, laknak rajta: Gellyen Bertalan és Wavro Lőrinc és Koschyak András lakatlan telke, Pazdych-ban az alperes nevezett Antal elhalt anyja: Margit nemes asszonynak Zempse-i Vilmos háza mellett fekvő nemesi kuriájának, valamint egy a plébános és egy a Zempse-i János háza mellett fekvő lakatlan telek, és a Mathvz Pál mellett délre fekvő Petrach Gergely lakott telkének, végül Zalok-ban négy lakott teleknek, laknak rajtuk: Gyevregh Mihály, Koschyak Kelemen, Balay Jakab és egy Ferenc nevű jobbágyok, és ezek összes tartozékainak birtokába, e birtokokat zálogjogon mindaddig bírhatja, míg azokat a fent írt 250 arany forintért ki nem váltja. - Hátlapján kitöredezett rányomott pecsét. - Regeszta forrása: OL regeszta.

Tartalomgazda