DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85067

DL-DF 85067
Keltezés 1476-08-18
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 3 134
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Nyelv Latin
Regeszta Balázs prépost és a Lelez-i Szent Keresztről nevezett konvent bizonyítja, hogy előtte néhai Bwthka-i Benedek és Margit nemes asszony fia: Antal az alábbi bevallást tette: azokat a zemplénmegyei (Zempleniensis) Pazdych, Zwha, Krazna, Mochar, Samogh és Zalok falvakban, meg Wyfalw prediumban lévő birtokrészeket, melyeket neki, mint Naghmyhal-i Ewden Ambrus özvegye: néhai Agatha nemes asszony után rászállt birtokokat, Zempse-i János és Vilmos - a leleszi konvent más oklevele értelmében visszabocsátottak, továbbá a nevezett Agatha asszonynak Zempse-i Vilmos és Pazdych-i Fwgas MÁtyás házai között fekvő s szintén reá szállt házát, a következő év Lőrinc napjáig (aug.10.) Zempse-i János és Vilmos kezén hagyja azok használatára úgy, hogy ezek a részeket és házat a nevezett Lőrinc napján minden nehézség nélkül tartoznak átadni Bwthka-i Antalnak, ha pedig ezt nem tennék, akkor már perbelépés előtt 200 arany forintban marasztaltassanak el. - Hátlapján rány.p.h. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)., Borsa Iván

Tartalomgazda