DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85066

DL-DF 85066
Keltezés 1476-08-18
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 3 133
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Nyelv Latin
Regeszta Balázs prépost és a Lelez-i Szent Keresztről nevezett konvent bizonyítja, hogy előtte Zempse-i János és Vilmos egy részről és Bwthka-i néhai Benedek fia: Antal más részről, a közöttük a Naghmyhal-i Ewden Ambrus özvegye: néhai Agatha nemes asszonynak a zemplénmegyei (Zempleniensis) Pazdych, Mochar, Krazna, Samogh és Zalok helységekben és Wyfalw prediumban lévő és a második félre szállt birtokrészei és Zempsei Vilmos meg Pazdych-i Fwgas Mátyás házai között fekvő s szintén a második félre szállt háza miatt keletkezett peres ügyekben - fogott bírák közvetítésével - békésen így egyeztek meg: a peres ügyeket megszüntették, egymást kölcsönösen nyugtatták, a perekben kelt peres okleveleket érvénytelenítették, az első fél a második fél iránti testvéri szeretetből visszaadja neki a fenti, per alatt állt birtokrészeket és házat és őt azt a zálogösszeget illetően is nyugtatja, melynek fejében az első fél a részeket zálogjogon birtokolta. - A második fél ügyvédje: Bwthka-i Tamás mester az egri (ASgriensis) káptalan ügyvédvalló levelével. - Papír - Hátlapján rányomott pecsét nyomai - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Tartalomgazda