DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85059

DL-DF 85059
Keltezés 1475-07-19
Kiadó MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 166 / 3 125
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1475
Regeszta Mátyás király (Hungarie, Bohemie etc.) tudatja a Lelez-i konventtel, hogy Buthka-i néhai Benedek fia: Antal nevében az alábbi panaszt terjesztették eléje: Zempse-i János és Vilmos az elmult Mindenszentek ünnepe táján - feleségeik: Borbála és Margit asszonyok felbujtására - a panaszos saját kuriáját a zemplénmegyei (Zempleniensis) Pazdich-ban, továbbá a rá nagyanyja, néhai Naghmyhal-i Ewdenfy Ambrus felesége: Agata nemes asszony után szállt birtokrészeit a szintén zemplénmegyei Zwha, Crazna, Mochar, Samogh és Zalok birtokokban a maguk részére elfoglalták jogtalanul és máig kezükön tartják: minthogy pedig a legutóbbi budai (Bude) országgyűlés által hozott végzések értelmében az ilyen hatalmaskodások és jogtalan foglalások a nyolcadon törvényszékeken kivül rövid terminuson a királyi perszonális prézencia előtt intézhetők el, meghagyja a konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében a királyi ember előbb a hatalmaskodásokra vonatkozóan tanuvallatásokat tartson s azután felszólítsa a hatalmaskodó Jánost és Vilmost, valamint feleségeiket: 32 nap alatt adják vissza az általuk elfoglalt kuriát és birtokrészeket s az okozott károkért a panaszosnak tegyenek eleget, ha ezt megtenni vonakodnának, idézze őket perbe a királyi perszonális prézencia elé a mondott 32. nap tizenötödére a panaszos ellenében. Kijelölt királyi emberek: Buthka-i György, Frank, István és László, Malcza-i Antal és Kamonya-i Miklós. A leleszi konvent 1475. október 11.-i jelentésében (290.)

Tartalomgazda