DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85056

DL-DF 85056
Keltezés 1475-06-06
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 3 124
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta Balázs prépost és a Lelez-i Szent Keresztről nevezett konvent bizonyítja, hogy előtte Sempse-i Vilmos felesége: Margit nemes asszony teljes birtokrészeit a Thorna-megyei Gergev, Warbocz, Fekethefyvz, Kysfalv és Zyn helyiségekben, valamint a nevezett Zyn és Werbovcz határában levő szőllőinek felét - azok összes tartozékaival egyetemben - 200 arany forintért elzálogosította Zempse-i Jánosnak úgy, hogy amikor Margit asszony részeit tőle vissza akarja váltani, azokat neki a 200 forint ellenében bármikor minden nehézség nélkül köteles lesz visszaadni, Margit asszony pedig elvállalta, hogy Zempse-i Jánost a birtokban mindenkivel szemben a saját költségén meg fogja védeni. Papír, hátlapján töredezett rányomott pecséttel.

Tartalomgazda