DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65424

DL-DF 65424
Keltezés 1475-02-12
Kiadó CSANÁDI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 169 / 28
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta A csanádi káptalan bizonyítja, hogy megjelent előtte egyrészt Byzere-i Miklós, magára vállalva fiának: Gáspárnak és testvéreinek /fratrum/: Györgynek, Jánosnak és Pálnak a terhét, másrészt pedig Byzere-i László, szintén magára vállalva fiainak: Györgynek és Lászlónak a terhét, ily bejelentést tettek: az eddig egymás ellen intézett bármilyen perüket megszüntették, az ezekre vonatkozó peres iratokat kölcsönösen semmiseknek jelentették ki, azonkivül birtokaikon és birtokrészeiken, u. m. Byzere-n, Kalwa-n, Clese-n, Warthalows-on, Felsew- és Also-Kanina-n, Olom. a Zalatina-n, Ohabycha-n, Kethmyhelencz-en. Laczkan-on, Apadya-n, Sachyal-on. Henserowa-n, Bolwasnicha-n Temes megyében, a Sebes-i kerületben úgy osztozkodtak meg, hogy azokból 2/3 rész Byzere-i Miklósnak és utódainak jutott, 1/3 rész pedig Byzere-i Lászlónak és utódainak; azonfelül a nevezett Byzere-i László Byzere-i Miklósnak engedte át költségei megtérítéséül a Sebes-i kerületben, a Meel birtokban lévő birtokrészét. Hogy ha idők folyamán valamelyik fél a pert felujítaná, a másik féllel szemben 200 arany forintban marad el. Ha valamelyik fél gyermektelenül találna meghalni, birtokrésze a másik félre száll. - Datum per manus honorabilis viri Baldasar lectoris, socii et concanonici nostri. Presentibus honorabilibus dominis Nicolao preposito, Blasio cantore, Alberto custode, Johanne Orodiensi, Simone Ultramorosiensi, Clemente Thorontaliensi, Elia Sebesiensi, Ambrosio Grassoviensi archidiaconos ... Eredeti, hártya. Függő pecsét.

Tartalomgazda