DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84993

DL-DF 84993
Keltezés 1466-03-05
Kiadó MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 166 / 3 66
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Nyelv Latin
Regeszta Mátyás király (Hungarie, Dalmacie, Croacie etc.) a Palocz-i Simon fia: István felperes és Zemche-i László felesége: Erzsébet, Zemche-i János felesége: szintén Erzsébet, néhai Homok-i András leánya: Orsolya és Debrew-i Imre özvegye: Forgach Dorottya nemes asszonyok, alperesek között Gwth-i Orzagh Mihály nádor három vásáron történt idéztetésüket elrendelő parancsában és a lelez-i konvent erre küldött jelentésében foglalt ügy miatt folyó pert, melyet a nevezett nádor perhalasztó oklevelében tett át a királyi személyes jelenlét bírósága elé, az alperesek ügyvédjeinek kérésére - a szokásos bírság mellett történt elmarasztalással - Szent György nyolcadára (máj.1.) halasztotta. - A felperes ügyvédje: Beleser-i János országbírói megbízói levéllel, az alpereseké Sarwar-i Gergely az egri (Agriensis), a nyitrai (Nitriensis) és a Lelez-i káptalanok, ill. konvent megbízólevelével. - Hátlapon a jobb alsó sarokban: Lecta. - Piros viaszú kitöredezett zárópecsét.

Tartalomgazda