DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84992

DL-DF 84992
Keltezés 1466-02-25
Kiadó ZEMPLÉN MEGYE
Régi jelzet Q 166 / 3 67
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon 04
Nyelv Latin
Regeszta Lastocz-i Simon Zemplénmegye (Zempliniensis) alispánja és szolgabírái adják tudomásul, hogy Rakocz-i István, s fiai: András, Pál, Menyhárt és Gáspár valamint Rakocz-i László s szintén fiai: Benedek presbiter meg Mihály alespereseknek a megye korábbi ítéletlevele értelmében esküt kellett volna tennie Lesthemyr-i Howff Imre felperes ellen arra, hogy ők az elmúlt aratás idéjén egy sessio után járó rétnek a szénáját, melyet Buthka-i Benedek, a nevezett felperes ura, Rakocz határában zálogban bírt részén engedett át kaszálásra és felhasználásra a felperes Hoff Imrének szolgálatai fejében, nem kaszálták le a maguk részére hatalmaskodva, nem szállították el s nem is használták fel, minthogy azonban ezt az esküt a kitűzött terminuson az alperesek nem tették le, ennélfogva őket a felperes ellen az eskü le nem tételében elmarasztalják. - Ragasztott - Hátlapján két rányomott pecsét töredéke és kettőnek helye.

Tartalomgazda