DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84986

DL-DF 84986
Keltezés 1465-04-16
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 3 59
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta Balázs prépost és a Szent keresztről nevezett Lelez-i konvent jelenti Gwth-i Orzagh Mihály nádornak /Hungarie/ és a kunok /Comanorum/ bírájának, hogy néhai Palocz-i Simon fia: István felperaes és Zempse-i László felesége: Erzsébet meg Zempse-i János felesége: szintén Erzsébet, továbbá Dorottya asszonyok alperesek közötti ügyben kiadott ítéletlevele értelmében Barakon-i Bálint nádori ember és a vele kiküldött konventi hites személy: Imre presbiter a nevezett alpereseket a Thorna-megyei Zepsy, Thorna és Zegligeth helységek vásárain április 4.-én, április 6.-án és április 9.-én kikiáltással megidézték a következő Szent György nyolcadára /máj. 1./ a felperes ellen, hogy egy részt a 18 márka bírságot letegyék, másrészt az idézett ítéletlevélben foglalt perre vonatkozó okleveleiket bemutassák. Papír, hátlapján töredezett rányomott pecsét.

Tartalomgazda