DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84984

DL-DF 84984
Keltezés 1465-03-02
Kiadó MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 166 / 3 58
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta Mátyás király (Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Comanic, Bulgarieque rex) Sempse-i László fia: János bemutatásában és kérésére privilégiális formában átírja s mindenben megerősíti a saját 1461. április 24.-én kelt adománylevelét (222. sz.) és a budai káptalan 1462. február 23.-án kelt statuciós jelentését (225. sz.) Méltóságsor: István a kalocsai (Colocensis) és bácsi (Bachiensis) egyházak érseke, főkancellár, János váradi (Waradiensis) püspök és esztergomi (Strigonienis) várományos, László egri (Agrienis), Miklós erdélyi (Trannsiluanensis), zágrábi (Zagrabiensis) szék üres, János pécsi (Quiinquecclesiensis), Albert (Wesprimiensis), Ágoston győri (Jawriensis), Vince váci (Waciensis), Albert csanádi (Chanadiensis), Tamás nyitrai (Nitriensis), boszniai (Boznensis) szék üres, Orbán szerémi (Sirimiensis), Márk tinini (Tininiensis), segnia (Seniensis) szék üres, Miklós modrusi (Modrusiensis) püspökök, Gwth-i Orzagh Mihály nádor, Zapolya-i Imre Bosznia (Bozne) kormányzója, Wylak-i Miklós és Dengeleg-i Pangracz János erdélyi (Transsilvanis) vajdák, Palocz-i László országbíró, Zapolya-i Imre Dalmacia, Croatia és Sclauonia bánja, Wylak-i Miklós Sclauonia és Macsó (Machouiensis) bánja, szőrényi (Zewrinienis) bánság üres, Rozgonyi János tárnokmester, Laak-i Thuz-i János ajtónállómester, Alsolyndwa-i Miklós és Palocz-i Imre pohárnokmesterek, Peren-i István és Bathor-i László asztalnokmesterek, Kanisa-i László és Monyarokerek-i Ellerboth. Hártyán, tört függőpecséttel (172). Hártya. Autentikus kettős függőpecsét töredékével. Az oklevél jobb felső sarkában: Commissio propria domini regis.

Tartalomgazda