DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84972

DL-DF 84972
Keltezés 1463-12-06
Keltezés helye Therebes Terebes Zemplén m
Kiadó Zemplén megye
Eszényi János zempléni alispán
zempléni szolgabírák
Régi jelzet Q 166 / 3 48
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati
Névmutató Tussai Szilveszter magán; Kamonyai János zempléni szolgabíró; Kamonyai János szolgabíró megyei ember; Tamásfalvi Péter nemes megyei ember; Morvai Lőrinc magán; Senkocz-i jobbágy (Tussaié); Jano Senkocz-i jobbágy (Tussaié); Feyer János famulus (Tussaié); Senkocz Zemplén m
Tárgymutató tanúvallatás - jobbágy javainak elvétele - hatalmaskodás; malac - sertés - nyúl; forint; erdő; bárd
Regeszta Ezzen-i János Zemplénmegye (Zempleniensis) alispánja és a szolgabírák bizonyítják, hogy a Twssa-i Szilveszter panaszos kérésére kiküldött Kamonya-i János szolgabíró és nemes Thamasfalwa-i Péter megyei ember a megyebeli Senkowcz-ban november 23-án tartott tanuvallatással a következő igazságot állapították meg: Morwa-i Lőrinc Kelemen napja előtt a panaszos egyik Senkocz-i jobbágyától e helység határában levő saját erdejében hatalmaskodva elvette bárdját; Szent Mihály utáni héten pedig ugyan ez a Morwa-i Lőrinc szintén Twssa-i Szilveszter jobbágyának, a Senkocz-ban lakó Jano-nak levágta három malacát, majd a nevezett Szilveszter Feyer János nevű famulusától egy nyulat vett el, végül másik Senkocz-i jobbágyának hasonlóképp egy disznóját vágatta le, mely megért egy forintot. - Hátlapján pecsét helye. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda