DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85092

DL-DF 85092
Keltezés 1463-11-29
Keltezés helye Therebes Terebes Zemplén m
Kiadó Zemplén megye
Eszényi János zempléni alispán
zempléni szolgabírák
Régi jelzet Q 166 / 3 155
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1479
Nyelv Latin
Irattípus bírságoló
Névmutató Pazdicsi Semsei László felperes; Pazdicsi Semsei László fel Erzsébet felperes; Pazdicsi Semsei János (László f) felperes; Pazdicsi Semsei Vilmos (László f) felperes; Széni Péter alperes
Tárgymutató megjelenés elmulasztása; márka
Regeszta Ezen-i János Zemplénmegye (Zempleniensis) alispánja és a szolgabírák Zeen-i Péter alperest, aki a megye törvényszékén a személyesen megjelent Pazdich-i Zempsey László felperes és az általa megyei megbízólevéllel képviselt felesége: Erzsébet nemes asszony és fiaik: János és Vilmos ellenében sem maga nem jelent meg, sem ügyvédjét nem küldötte el, a felperesek mindegyikével szemben 3-3 márka szokásos bírságban marasztalja el. - Regeszta forrása: OL regeszta.

Tartalomgazda