DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Thaly család (Q 194) • 66285

DL-DF 66285
Keltezés 1462-06-29
Keltezés helye Bude Buda Pilis m
Kiadó MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 194 / 216
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Thaly család (Q 194)
Q 194 / 347
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Thaly család (Q 194)
Fennmaradási forma Átírás 1462
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati
Névmutató pannonhalmi konvent; Ajkai Lénárt magán; Ajkai Benedek (Miklós f) magán; lövöldi perjel (karth); lövöldi konvent (karth); veszprémi káptalan; Alap Rennek predium Veszprém m
Tárgymutató csalás tanúvallatásnál; prédium
Regeszta Mátyás király meghagyja a pannonhalmi konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében a királyi ember tanuvallatást tartson, igazak-e Ayka-i Lénártnak és Ayka-i Miklós fia Benedeknek panasza, amelyek szerint a közöttük és a Leweld-i prior meg konvent között Alap Rennek predium seu terra miatt folyó perben a veszprémi káptalan hites személye jelenlétében tartott tanuvallatásról kiállított jelentésben - a konvent iránti kedvezésből - csak a konvent javára valló tanuk és tanuvallomások vannak felsorolva. Index. Veszprém m.: Alaprennek predium seu terra. Csalás tanuvallatásnál. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Találati navigáció
Tartalomgazda