DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Thaly család (Q 194) • 66280

DL-DF 66280
Keltezés 1461-05-19
Keltezés helye Bude Buda Pilis m
Kiadó MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 194 / 214
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Thaly család (Q 194)
Q 194 / 346
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Thaly család (Q 194)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Nyelv Latin
Irattípus ítéletlevél
Névmutató Ajkai Lénárd magán; Ajkai Benedek magán; névszerint felsorolt Ajkaiak magán; lövöldi konvent; lövöldi prior (karth); névszerint felsorolt nagylövöldi/nagylődi jobbágyok; névszerint felsorolt ardólövöldi jobbágyok; Ayka Ajka Veszprém m
Tárgymutató jobbágy javainak elvétele - hatalmaskodás - eskü - jobbágy bántalmazása - bilincs - jobbágy elfogása - uriszék; ló; lövöldi karthauzi monostor; széna
Regeszta Mátyás király 50 nemes eskütárssal leteendő esküt ítél meg a Leweld-i kartauz-i monostor priorja officiálisának arra vonatkozólag, hogy Ayka-i Lénárt s Benedek, meg a többi név szerint felsorolt Ayka-i nemzetségbeliek által az apát és a konvent ellen felhozott hatalmaskodásokban mind maga mind a konvent ártatlan, a kiadványban felsorolt Naghleweld és Erdewleweld possessiójukban élő és a hatalmaskodásban résztvett, név szerint felsorolt jobbágyok részéről pedig in facie eorumdem possessionum bírájuk (villicus) szolgáltasson igazságot kiküldött szolgabíró jelenlétében, aki azt a megye előtt ”oretenus” referálja. A panasz szerint a Leweld-i kartauziaknak a két fenti possessioban élő, név szerint felsorolt jobbágyai a panaszosok Ayka possessioján hatalmaskodtak, lekaszált szénát elhurcoltak, egy jobbágyot megvertek, két lovát elvitték, egy másik jobbágyot bilincsbe vertek. - Rongált, többé-kevésbé hiányos, csonka. - Jobbágyok nevei Nagylőd, Erdőlövöld és Ajka helységekből. Úriszék. - Piros viaszú, papírfelzetes zárópecsét. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Találati navigáció
Tartalomgazda