DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84955

DL-DF 84955
Keltezés 1461-10-03
Kiadó SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 166 / 3 27
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati
Átírás 1461-09-08 Mátyás 1 király
Névmutató Mátyás 1 király; Kisleszteméri Kis Miklós királyi ember; Eperjesi János szepesi káptalani küldött; Eperjesi János szepesi kanonok; Zemplén m
Tárgymutató tanúvallatás - hatalmaskodás
Regeszta A Scepus-i, Szent Mártonról nevezett káptalan jelenti Mátyás királynak (Hungarie, Dalmacie, Croacie etc.) hogy az 1461 szeptember 8-i parancsának (240.sz.) végrehajtása céljából Kyslezthemer-i ”Parvus” Miklós királyi ember a kiküldött káptalani hites személy: Eperyes-i János kanonok jelenlétében tanuvallatást tartott és nemes meg nemtelen tanuk vallomásaiból megállapította, hogy a parancsban foglalt hatalmaskodás úgy történt meg, amint azt a panaszosok előadták. - Zárópecsét helye. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda