DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84954

DL-DF 84954
Keltezés 1461-09-29
Keltezés helye Therebes Terebes Zemplén m
Kiadó Zemplén megye
Azari János zempléni alispán
Kozmafalvi Gál zempléni alispán
zempléni szolgabírák
Régi jelzet Q 166 / 3 27
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati
Átírás 1461-09-08 Mátyás 1 király
Névmutató Mátyás 1 király; Kamonyai János zempléni szolgabíró; Kamonyai János megyei ember; Zemplén m
Tárgymutató tanúvallomás - hatalmaskodás
Regeszta Azar-i János és Kozmaffalua-i Gál Zemplénmegye (Zempleniensis) alispánjai és a szolgabírák jelentik Mátyás királynak (Hungarie, Dalmacie,Croacie etc.) hogy 1461 szeptember 8-i parancsában (239.sz.) elrendelt tanuvallatást Kamonya-i János szolgabíró foganatosította és a megyebeli minden rendű és rangú tanuk vallomásai azt igazolták, hogy a parancsban foglalt hatalmaskodás úgy történt meg, amint azt a panaszosok előadták. - Három zárópecsét töredékével. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda