DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Thaly család (Q 194) • 66277

DL-DF 66277
Keltezés 1461-01-03
Keltezés helye Trincziny Trencsén Trencsén m
Kiadó MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 194 / 344
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Thaly család (Q 194)
Q 194 / 210
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Thaly család (Q 194)
Fennmaradási forma Átírás 1461
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati
Névmutató Veszprém megye; Ajkai Lénárd ajkai nemes; Ajkai Benedek ajkai nemes; névszerint felsorolt ajkai nemesek; lövöldi prior; lövöldi konvent; névszerint felsorolt lövöldi familiárisok (konventé); nagylövöldi jobbágyok (konventé); ardólövöldi jobbágyok (konventé); ajkai jobbágyok (ajkai nemeseké); Ayka Ajka Veszprém m; Alaprennek predium Veszprém m
Tárgymutató javak elvétele - jobbágy bántalmazása - jobbágy javainak elvétele - birtok elfoglalása - jobbágy elfogása - tanúvallatás - felbujtás; prédium - Tornavize - szántó - rét; ló; széna - erdő
Regeszta Mátyás király felszólítja Veszprém megyét, tartson tanuvallatást, igazak-e Ayka-i Lénártnak, Benedeknek és a többi név szerint felsorolt Ayka-i nemesnek panasza, amely szerint a Leweld-i proir és a konvent felbujtására név szerint felsorolt familiárisaik és Naghleweld meg Ardoleweld possessiókban lakó jobbágyaik a panaszosoknak Ayka possessióban levő lekaszált szénáját elvitték, egy jobbágyot megvertek, két lovát szintén elvitték, egy másik jobbágyot elfogtak, végül Alap Rennek prediumban a Thornawize mellett szántókat, erdőket és réteket foglaltak el. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Találati navigáció
Tartalomgazda