DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Thaly család (Q 194) • 66276

DL-DF 66276
Keltezés 1461-01-03
Keltezés helye Trinchiny Trencsén Trencsén m
Kiadó MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 194 / 345
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Thaly család (Q 194)
Q 194 / 207
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Thaly család (Q 194)
Fennmaradási forma Átírás 1461
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati - idéző - insinuatiós
Névmutató veszprémi káptalan; Lénárd ajkai nemes; Benedek ajkai nemes; névszerint felsorolt ajkai nemesek; lövöldi prior; lövöldi konvent; névszerint felsorolt lövöldi familiárisok (konventé); nagylövöldi jobbágyok (konventé); ardólövöldi jobbágyok (konventé); ajkai jobbágyok (ajkai nemeseké); Ayka Ajka Veszprém m; Alaprennek predium Veszprém m
Tárgymutató javak elvétele - jobbágy bántalmazása - jobbágy javainak elvétele - birtok elfoglalása - hatalmaskodás - tanúvallatás - bilincselés; prédium - Tornavize - szántó - rét; ló; széna - erdő
Regeszta Mátyás király közli a veszprémi káptalannal Lénárt, Benedek és a többi név szerint felsorolt Ayka-i nemesek panaszát, amely szerint a Leweld-i prior és a konvent név szerint felsorolt familiárisait a Naghleweld meg Ordoleweld possessiokban élő jobbágyait a panaszosok Ayka nevű possessiojára küldték, onnan a panaszosok lekaszált szénáját elvitették, egy jobbágyot megvertek, két lovát elvitték, egy másik jobbágyot bilincsbe vertek, végül Alap Rennek predium határában a Thornawyze mellett szántókat, erdőket, és egy rétet foglaltak el; meghagyja egyben a káptalannak, küldje ki hites emberét, hogy annak a jelenlétében a királyi ember a hatalmaskodás tárgyában tanuvallatást tartson és a priort meg a konventet inszinuációval a panaszosok ellenében törvénybe idézze. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Találati navigáció
Tartalomgazda