DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366) • 39953

DL-DF 39953
Keltezés 1452-09-12
Keltezés helye Bude Buda Pilis m
Kiadó HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ
Régi jelzet Q 366 / 13 137
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366)
Fennmaradási forma Átírás 1453
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati
Névmutató Vas m megye; Széplaki Botka István magán; Széplaki Botka László (István fia) magán; Széplkai Botka Péter magán; Széplaki Botka András magán; Széplaki János magán; Mártonfalvi Laca (dictus) Lukács magán; Mártonfalvi Laca (dictus) Mátyás magán; Mártonfalvi Laca (dictus) György magán; Zeplak Széplak Vas m
Tárgymutató zálogosítás
Regeszta Hwnyad-i János kormányzó Vasvármegye hatóságához. Jelentette előtte Zeplak-i Bothka fia: István a saját és fia: László, valamint testvérei: Péter és András nevében, hogy testvérük és rokonuk: Zeplak-i János a vasmegyei Zeplakon birt birtokrészét az ő tudtuk és beleegyezésük nélkül elzálogositotta Marthonfalwa-i Lacza ”dictis” Lukácsnak, Mátyásnak és Györgynek. Meghagyja azért a megye hatóságának, küldjenek ki egyet vagy kettőt maguk közül a fenti ügyben való vizsgálatra és annak eredményéről küldjenek a nádornak jelentést.

Tartalomgazda