DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366) • 39952

DL-DF 39952
Keltezés 1452-09-12
Keltezés helye Bude Buda Pilis m
Kiadó HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ
Régi jelzet Q 366 / 13 137
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366)
Fennmaradási forma Átírás 1452
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati – figyelmeztető – idéző
Névmutató vasvári káptalan; Széplaki Botka István magán; Széplaki Botka László (István fia) magán; széplaki Botka Péter magán; Széplaki Botka András magán; Széplaki János magán; Mártonfalvi Laca (dictus) Lukács magán; Mártonfalvi Laca (dictus) Mátyás magán; Mártonfalvi Laca (dictus) György magán; Bögötei Mátyás (Antal fia) kormányzói ember; Bögötei Benedek (János fia) kormányzói ember; Ovadi Pető Balázs (György fia) kormányzói ember; Ovadi Pető Mátyás (Jakab fia) kormányzói ember; Bogyiszlói Mihály kormányzói ember; Csempeszi Benedek (György fia) kormányzói ember; Csempeszi Albert (Imre fia) kormányzói ember; Zeplak Széplak Vas m
Tárgymutató zálogosítás – zálogösszeg – zálogvisszaadás; zálogösszeg
Regeszta Hwnyad-i János kormányzó a vasvári káptalanhoz. Jelentette előtte Zeplak-i Bothka fia: István a saját és fia: László, valamint testvérei: Péter és András nevében, hogy testvérük és rokonuk: Zeplak-i János a vasmegyei Zeplakon birt birtokrészét az ő tudtuk és beleegyezésük nélkül elzálogositotta Marthonfalwa-i Lacza ”dictis” Lukácsnak, Mátyásnak és Györgynek. Meghagyja azért a káptalannak, küldje ki testimoniumát, akinek a jelenlétében a kormányzói ember tartson előbb vizsgálatot és azután keresse fel a Lacza ”dictos” Lukácsot, Mátyást és Györgyöt és figyelmeztesse őket, hogy a zálogösszeg visszanyerése mellett adják vissza a zálogba vett birtokrészt valamely káptalani vagy konventi ember jelenlétében, egyébként idézze meg az exponensekkel szemben vízkereszt nyolcadára a nádor elé. Kijelölt kormányzói emberek: Begethe-i Antal fia: Mátyás vagy János fia: Benedek, Awad-i Pethew György fia: Balázs vagy Jakab fia: Mátyás, Bogyzlo-i Mihály, Chempez-i György fia: Benedek vagy Imre fia: Albert.

Tartalomgazda