DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Mérey család (Q 247) • 49231

DL-DF 49231
Keltezés 1306-09-10
Kiadó SOMOGYI KONVENT
Régi jelzet Q 247 / 12
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Mérey család (Q 247)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta (sab. p. nat. Virg.). A somogyi Szent Egyed-monostor konventje bizonyítja, hogy megjelentek egyrészről Warda-i Pous fia: Vgrinus rokonaival: Jounas fiával: Domokossal, Gergyan fiaival: Lőrinccel és Tamással, másrészről pedig Varda-i Oroch fia: Oroch és atyafia (frater): Hernaldus. Vgrinus említett rokonai hozzájárulásával Jutha-n levő földjéből két részt (particulas) - amelyikből az egyik 25 hold művelt föld (terra fimata) és telekhelynek alkalmas, a másik mezei (terra campestris) és 150 hold - eladott Oroch-nak és Hernaldus-nak hat márkáért, amellyel tartozott Egres-i Egyed fia: Akus meggyilkolásáért, s ezt a tartozását meg is fizette nevezetteknek. - Situs autem ipsarum terrarum sic adiacet, scilicet terra fimata constitit iuxta terram eiusdem Vgrini, super que terra pater eiusdem olym loca sessionalia habuit a parte meridionali; in medio quarum terrarum est una via, per quam viam itur ad partem orientalem ad pratum, iuxta quam viam a parte ecclesie eiusdem ville Jutha est ipsa terra Vgrini predicti; a parte meridionali terra Oroch et Hernaldi predictorum cum longitudine vero ipsa terra adiacet ad partem meridionalem cum uno fine et cum alio fine ad partem septemtrionalem; ipsa enim via de prato predicto incipiendo venit directe ad partem occidentalem in cantitate(!) ipsarum terrarum fimatarum, et in fine ipsius terre fimate declinatur ad partem meridionalem et venit usque alium finem eiusdem terre. Preterea situs terrarum campestrium incipit a parte septemtrionali in via, per quam veniunt de villa Varda, ubi est meta terrea, que meta separat a parte septemtrionali terram Feliciani filii Chepani, a parte vero meridionali terra memorata; deinde per eandem viam venit ad partem meridionalem ad unam metam terream; abhinc declinatur ad partem occidentalem ad magnam viam in longitudine ipsarum terrarum et transiens ipsam viam perveniet ad finem ipsius terre, ubi est nova meta terrea; deinde in declinatu ipsarum terrarum reflectitur ad partem occidentalem et perveniet directe eundo ad metam terream; adhinc declinatur ad partem orientalem ad primam metam Feliciani predicti ibique terminatur. - Az oklevélről bemutatása esetén privilégiummal való megerősítést ígér a konvent. - Hártyán, hátlapján pecsét nyomával. (Mérey cs. lt. 12. sz. - No 1 et 8A.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 10-11/17.
A somogyi konvent előtt Várdai Ugrin Juta nevű földjéből két részt eladott Várdai Oroch-nak és Hernaldus-nak. - Részletes kivonata: SMM 23 (1992) 10/17. sz. és Anjou oklt. II. 68. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 27 (1996) 50/50.

Tartalomgazda