DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Mérey család (Q 247) • 49230

DL-DF 49230
Keltezés 1304-07-04
Kiadó SOMOGYI KONVENT
Régi jelzet Q 247 / 11
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Mérey család (Q 247)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta (sab. p. oct. nat. Joh. bapt.). A somogyi Szent Egyed-monostor konventje bizonyítja, hogy Miklós mester somogyi curialis comes és a négy szolgabíró levele értelmében Merey-i Gabriel fiának: Istvánnak a maga és testvére Péter nevében tizenketted magával, rokon és távoli (extraneis) nemesekkel, Zomoyn-i Andronicus bírói ember (homine iudicis) és a megye kiküldötte előtt Szent Iván napja nyolcadának másnapján, csütörtökön (júl. 2.) esküt kellett tennie Tolkey birtok fele része ügyében a helyszínen arról, hogy az őket illeti. A bírói ember és Peterke a konvent kiküldöttje visszatérve jelentették, hogy István rokonaival: Merey-i Mihály mesterrel és Tolkey-i Adrianus comes-szel, valamint más nemesekkel tizenkettedmagával előttük, továbbá a határosok és szomszédok jelenlétében letette az esküt, hogy az örökölt birtokuk minden telkével, művelt földjével (terris fimatis), mezejével, erdejével, rétjével és más haszonvételeivel az övé, ezért a bírói ember a konvent küldöttjének jelenlétében beiktatta Istvánt és Pétert az örökölt és esküvel szerzett (in iuramento acquisitam) felerész birtokába. Ennek határa délről a Scennapataka, nyugatról határjelek (mete et termini) választják el a Kapusfeu-i Szent Benedek-monostor földjeitől. - Hártyán, zárópecsét darabkáival. (Mérey cs. lt. 11. sz. - No 1 et 6D.) - Kivonat: Anjou oklt. I. 633. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 10/16.
A somogyi konvent bizonyítja, hogy Mérei Gábor fiait: Istvánt és Pétert beiktatta Tolkey birtok esküvel szerzett fele részébe. - Részletes kivonata: SMM 23 (1992) 10/16. sz. és Anjou oklt. I. 633. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 27 (1996) 50/48.

Tartalomgazda