DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Keglevich család (Q 101) • 38575

DL-DF 38575
Keltezés 1446-10-13
Keltezés helye Földwar Földvár Tolna m
Kiadó HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ
Régi jelzet Q 101
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Keglevich család (Q 101)
Fennmaradási forma Átírás 1463
Nyelv Német
Irattípus birtokvisszaadó
Névmutató Klára (Porychan-i Keglevics Simon özv) magán; Klára f magán; Paladnic-i Péter ügyvéd (Kláráé); Matkó bán; Iwan Balchych vlah magán; Mikula Dudanovich vlah magán; Radom Gordovich vlah magán; Almer vlah magán; Péter (Milotin f) vlah magán; Filip Jacutovich vlah magán; Szentgyörgyi Székely János dalmát bán; Szentgyörgyi Székely János horvát bán; Konschicza; Berdar; Bahtich; Krivonacz
Tárgymutató fellebbezés - itéletlevél - ítélet - oklevél bemutatása; horvátországi vlah
Regeszta Hunyadi János kormányzó jelenti, hogy megjelent előtte Paladnic-i Péter és Porychan-i Keglevich István fiának: Simonnak az özvegye: Klára nevében bemutatta Thalavecz-i Péternek, Cetina és Clissa comesének, dalmát és horvát bánnak 1444 jul. 27-én kelt ítéletlevelét, amelyből látta, hogy Klára özvegy és fia bíróilag megítélt formában visszakapta Konschicza, Berdar, Bahtich és Krivonacz birtokokat, amelyeket Mathko bán már egyszer neki ítélt, de Mikula Dunanovich, Radom Gordovich, Almer, Milotin fia: Péter, Iwan Balchych és Filip Jacutovich horvátországi wlachok megfellebbezték, míg nem az oklevelek és a szomszédok tanúsága alapján Péter bán végleg nekik juttatta azokat.A megbízott kérte Hunyad-i Jánost, hogy kormányzói hatalmánál fogva erősítse meg az ítéletet.Meghagyja tehát Thallovecz Péternek, Cetina és Clissa comesének és Zenthgywrgh-i Zekel Jánosnak, Dalmát - és Horvátország bánjainak, hogy az ítéletet teljes egészében hajtsák végre. - Latinból németre fordított szöveg.

Tartalomgazda