DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Keglevich család (Q 101) • 38575

DL-DF 38575
Keltezés 1444-07-27
Keltezés helye Knin Knin Horvátország
Kiadó Tallóci Péter dalmát bán
Tallóci Péter horvát bán
Régi jelzet Q 101
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Keglevich család (Q 101)
Fennmaradási forma Átírás 1463
Nyelv Német
Irattípus vizsgálati - ítéletlevél
Névmutató Poricsáni Keglevics Simon (István fia) özv Klára magán; Poricsáni Keglevics Simon (Klára fia) magán; Tallóci Matkó dalmát bán; Tallóci Matkó horvát bán; Tallóci Matkó szlavón bán; Erzsébet magyar királyné; Mikula Dudanovich magán; Radoy Gerdovich magán; Almer (Myluthyn fia) magán; Péter (Myluthun fia) magán; Ivan Gabehich magán; Filip Jakunovich magán; Nagy Lajos király; Horvátország; Konchicza (Wnachicza ker); Berdar (Wnachicza ker); Bahtichy (Wnachicza ker); Krivonacz (Wnachicza ker)
Tárgymutató iktatás - ellentmondás - oklevelek bemutatása - tulajdonjog - fellebbezés - ítélet jóváhagyása - örök hallgatás
Regeszta Thallovacz-i Péter, Cetina és Clissa grófja, dalmát és horvát bán jelenti, hogy midőn az wnachicza-i kerületből való Porychan-i Keglevich István fiának: Simonnak az özvegye: Klára asszony fiával: Simonnal be akarta magát vezettetni Konchicza, Berdar, Bahtichy és Krivonacz birtokokba Wnachicza kerületben, az ő testvérének: Thallovacz-i Matkonak, Cetina és Clissa grófjának, Horvát-, Szlavon- és Dalmátországok bánjának az ítéletlevele alapján, Erzsébetnek, Magyarország királynőjének a parancsára, akkor több horvátországi wlach, név szerint: Mikula Dudanovich, Radoy Gerdovich, Myluthyn fiai: Almer és Péter, Ivan Gabehich és Filip Jakunovich a statutionak ellenmondottak. Utóbbiak bizonyos okleveleket mutattak be a magyar királyoktól és a horvát bánoktól, de ezek csak letelepedési engedélyről szóltak és nem tulajdonjogról, míg Klára asszony hiteles oklevelekkel és a szomszédok tanúbizonyságával igazolta a birtokokhoz való jogát, azért a 4 birtokot neki ítélte oda, a wlachoknak örök hallgatást parancsolva., ám ezek közül néhányan Matko bánhoz fellebbeztek, aki azonban elfoglaltsága miatt megint Péter bánra bízta a döntést. Amikor Konchicza hovatartozásáról vitatkoztak, Ivan Galchich és Filip Jakunovich bemutatták N. Lajos királynak 1384 /:?:/ tertio Kalendas Martii kiállított oklevelét, de mert azt hamisnak találta, azért újra Klára és fia javára döntött. - Latinból németre fordított szöveg.

Tartalomgazda