HU MNL OL E 156 - b. - Fasc. 011. - No. 036.

Date 17. század 2. fele
Text

Az első Rákóczi Ferenctől, Petrőczy Istvántól és Hidvégi Mihálytól konfiskált Trencsén megyei javak urbáriuma. Településenként a subditusok specifikus névjegyzéke, tabellárisan, majd mindenütt: urbariális szolgáltatásaik, kötelmeik jegyzéke. – Dátum nélkül. [Tartalma és írásmódja szerint: a 17. század 2. feléből, de valószínűleg első Rákóczi Ferenc 1673-ban bekövetkezett halála előtt.] A helységek: 1. A Trencsén-i vár tartozékai közül: Alsó Szucsa [Inperior Szucz], Srnie [=Szrnye]; Nagy Kolecin [=N. Kolacsin]; Dobra, "In Thermis" [=Trencséntaplicz]; Kubra [Nagy- és Kis-]; Szoblahow; Nagy Stankocz; Birócz; Turna; Zlatócz, Orechora; Zabinecz; Trencsén in. Lib. reg.; Szelecz, Doych [=Dojts, egyes helységnévtárak szerint ez a falu Nyitra vm.-ben!], Nagy-Szlatina, Sipkow, Trebichawa, Becko oppidum, Owanocz, Chohoina [=Choholna].

Search result navigation
Content provider