HU MNL OL E 156 - b. - Fasc. 011. - No. 035.

Date 18. század eleje
Text

A Szerencs-i, Rákóczi-Aspermonth [így a név!] uradalom urbáriuma. [Nagyobb valószínűleg az összes R. – A. javakra kiterjedő urbárium, ill. urbariális összeíráskötetből kitépett töredék.] Dat. nélk. A 18. század elejéről. Latin. A benne átírt okmányok közt magyar nyelvűek is vannak. A helységek: Szerents oppidum, Legyes Bénye, Medgyaszó oppidum, Alsó-Lucs, Felső-Lücs, [=A. és F. Lücz], Harkány [=Harkály], Karád, Ond, Zombor praedium, [Azonos az oppidiummal, de az összeíráskor puszta volt!], Mád oppidum, Bodrog-Keresztúr oppidum [Zemplén megye.]

Search result navigation
Content provider