HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 247. - No. 008.

Date 1829. szeptember 20.
Description

123 oldal, bekötve, eredeti és hiteles másolat, latin és német nyelvű.. – (Nincs átadva Jugoszláviának, de van filmmásolata is: OL. 2542. sz. alatt.)

Text

[Conscriptio urbáriális adatokkal és Aestimatio.]
Stipernicza:
Birtoktörténeti adatok. – Allódiális szántók, rétek, szőlők, erdők. – Méret szerinti felsorolása. – Értékesítési lehetőségek bor és terményárak a környéken. – Az uradalmi épületek becslése, kúria, gazdasági épületek. – Az 1778-as és 1782/83-as úrbéri rendezések: egy egész sessióhoz 12 hold szántó, 5 kaszásnyi rét tartozik, de minőségileg nagyon eltérő elosztásban. – A jobbágyok közül néhányan saját erdőrésszel is rendelkeznek, holdanként 5 nap gyalogrobottal szolgálnak érte, a holdakat az erdőknél 2000 négyszögöllel számítják. – Az egykori irtásföldeket az urbariális rendezések a sessiós földek közé sorolták be. – Vannak sessiókhoz tartozó legelők is, de a többségnek közös legelőterülete van a szopothiakkal. – A lakosság római-katolikus, horvát. 20 jobbágy- és 12 zsellérház után fizetnek házadót. – Konyhaszolgáltatások: csirke, kappan, tojás, vaj, közösen borjú, a felsoroltak készpénzértéke. – Négy sessió közösen ad egy hosszúfuvart. – A kilencedeket gyalogrobottal váltják meg, egy egész sessió 12 nap gyalogrobotot ad kilenced megváltásként. – A földesúri erdők kiterjedése és haszna. – A földesúri allódiális szőlők felsorolása, terméshozama, haszna, a megmunkálás költségei. – Az allódiális szántók utáni jövedelem, termények: búzha, rozs, árpa, zab, kukorica, bab (kétféle), tatárka, köles. – A vetésterület nagysága, várható terméseredmények. – Földesúri rétek szénahozama, széna, sarjúszéna. – A földesúri legelők haszna. – A földesúri konyhakertek és gyümölcsöskertek haszna, alma, körte, szilva. – A földesúri kocsmák utáni jövedelem. – A nagy esőzések le szokták mosni a domboldalakról a termőtalajt.
Mellékletek (adataik bedolgozva a főiratba): A felsorolt javak becslése külön-külön. – Kivonatok a korábbi urbáriális összeírásokból. – Kivonat az 1783-as úrbéri összeírásból: egy egész sessióhoz 2 hold belsőség, 12 hold szántóterület, 5 kaszásnyi rétség tartozik. – A lakosok név szerinti felsorolása és vagyoni helyzete, horvát nyelvű összeírás. – Kivonat az 1828-as úrbéri rendezés irataiból, német nyelvű névsor, vagyoni helyzet, szolgáltatások. – Úrbéri szerződések horvát nyelven. – Kimutatások a birtok 1792. és 1798., továbbá 1820. és 1828. közötti jövedelmeiről.
1818-tól a Horvaczka nevű kincstári birtok része, 1829-ben Horváczka eladományozása után Stipernicza önálló kincstári birtokká lett. Adatok a szomszédos Szopoth és Herenye possessiókról.
(Varasd m.): Stipernicza

Search result navigation
Content provider