HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 247. - No. 007.

Date 1819. szeptember 18.
Description

Latin és német nyelvű hiteles másolat 85 oldalon, mellékletekkel együtt. Átadva Jugoszláviának 1960-ban. Filmmásolata: OL. 2542.

Text

[Conscriptio urbáriális adatokkal és Aestimatio.]
Felső Jellenyák:
Birtoktörténeti adatok. Kirchholtz János apja, Antal szolgálatai jutalmául ügyvédi honoráriumként inscriptioba kapta ezt a birtokot gróf Rattkay Józseftől. Kirchholtz János most erre a birtokra királyi adományozást kér. – A birtok kiterjedése, határai. – Az összeírásból mellékelt terményárak 1790. és 1798. között a zágrábi piacon a birtok akkori értékének megállapításához. – Földesúri jövedelem allódiális és hegyvám borokból. – Az épületek becslése iparágak szerint, kúria, magtár, szekérszín, jégverem, istállók. Juhállomány. – Az allódiális földek terméskapacitása, jó megmunkálás és trágyázás esetén. – Az alattvalók szétszórtan élnek, földjeik és rétjeik házaik körül vannak. – Terményeik eladására nincs lehetőségük, mert sokszor még saját ellátásukat sem fedezi. – Készpénzcensus 14 ház után. – Konyhaszolgáltatás sessiónként: vaj, tojás, csirke, kappan, közösen borjú. – A robotokat az allódium tudja helyben hasznosítani. Kilenced megváltásként szintén robottal szolgálnak. – A hosszúfuvarokat is gyalogrobottal váltják meg. – A saját házukban lakó zsellérek gyalogrobottal szolgálnak. – A censualisták robotjaikat készpénzzel váltják meg. – Hegyvámjövedelem: bor és lenmag. – A földesúri erdők haszna: tűzi- és épületfa. Erdei legeltetés, szőlőkaró kitermelés, az erdőhasználat fejében teljesített robotok. – A földesúri szőlők tiszta haszna, a megmunkálási költségek leszámítása után. – Az allódiális földek utáni földesúri jövedelem: búza, árpa, rozs, köles, tatárka, zab, bab, tönköly (far). – Az allódiális rétek szénahozama. – A földesúri legelők haszna legeltetési taxák, igás ökrök után 30 Xr, fejőstehenek után 20 Xr, borjak után 10 Xr, 1 ló után 30 Xr. – Földesúri szilvás értéke. – A birtok terhei, amelyek értékét és jövedelmét csökkentik.
Mellékletek (adataik bedolgozva a főiratba): Becslések külön-külön. – Az összeírással és a birtok jogi helyzetével kapcsolatos iratok, az inscriptionális szerződés másolata, kivonatok és részletek korábbi urbárialis összeírásokból, stb. – A lakosok névsora, sessiók, szolgáltatások, robotok, kilenced megváltás robottal, hosszúfuvarok, erdőhasználat megváltása robottal. – A censust fizetők névsora. – A censualisták minden szolgáltatásukat készpénzzel váltják meg. – A földesúri jövedelem hegyvámból bor és lenmag. – Kimutatások a földesúri földek és rétek háromévi jövedelméről. – az 1815. évi földmérés adatai a szántókról, rétekről, legelőkről, szőlőkről és erdőkről.
Kirchholtz János birtoka. Adatok a szomszéd Deszinich helységről.
(Horvátország, Varasd m.): Felső Jellenyák

Search result navigation
Content provider