HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 247. - No. 001.

Date 1822/23.
Description

Az eredeti, a mellékletekkel együtt 120 oldal német és horvát nyelvű anyag [Átadva Jugoszláviának 1960-ban.] [Filmmásolata: OL. 2542. dobozszám alatt.]

Text

[Conscriptio urbáriális adatokkal és Aestimatio.]
Novigrad:
Birtoktörténeti adatok. – Az uradalom fekvése, határai, szomszédai. – 15 faluból áll, de ezek nem egységesen települt falvak, hanem szétszórt tanyák. – Az uradalmi épületek leírása és becslése. – Jobbágy sessiók, deserták. – A szabad költözködésű alattvalók. Az úrbéri tabella szerint a földek 2. és 3. osztályúak. – A holdakat 1200 és 1300 négyszögöllel számítják. – 107 egész sessió: 164 lakóház, egy egész sessióhoz 2 hold belsőség, 14 hold szántó, 9 kaszásnyi rét tartozik a réteket évente egyszer kaszálják. – Az alattvalók használatában van 2000 hold erdőség. – Az uradalom hegyes terepen fekszik, a föld köves. – Termények: kétszeres, zab, köles, kukorica. – A helyi lakosság földeket bérel a károlyvárosi határból is. Földesúri jövedelmek: 164 ház után készpénzcensus. Konyhaszolgáltatásból: vaj, kappan, csirke, tojás. Közös ajándék: borjú. – A robotokat az uradalom fel tudja használni az allódiális földek megművelésére. – A robotok készpénzértéke. – Szántás idején a robot saját ekével és boronával kétszeres. – Hosszú fuvart négy egész sessió ad összefogva. – Az erdőhasználat fejében kötelező tűzifaszállítás az uradalom számára. – A termény kilencedeket készpénzzel váltják meg. – A bor, bárány és méh tizedek a zágrábi káptalant illetik, az uradalom készpénzérték ellenében bérli ezeket a tizedeket. – Az uradalom jövedelme a tizedekből kilenc évi átlag alapján. – Deserták bérbeadása robot ellenében. – A szabadköltözködésű alattvalók robotnapjait a várkastély ellátására hasznosítják, e robotnapok készpénzértéke. – Az extraneusok hegyvámja. – Vízimalmok árendái.. – „Wasserfall Zinsen”. – A földesúri erdők felsorolása hely és kiterjedés szerint. – Földesúri jövedelem az erdőkből. – A földesúri allódiális szőlők felsorolása hely és nagyság szerint. – Az alldoiális szőlők utáni földesúri jövedelem 1814. és 1822. között. – Földesúri allódiális termények: kétszeres, rozs, kukorica, zab és köles. – A földesúri rétek szénahozama 1814. és 1822. között, külön széna és sarjúszéna (Heu und Grumet). – Földesúri legelők haszna. – A földesúri kertek méretei. – Konyha- és gyümölcsöskertek. – Földesúri malmok, kocsmák és mészárszékek jövedelme. – Az uradalom terhei: gyakori a rossz időjárás, a viharos esők vízmosásokat csinálnak, lesodorják a vörös agyagot a hegyekről a völgyi termőföldekre, a földek egy része gyenge minőségű. – A borok nem tartósak.
Mellékletek (adataikat beledolgozták a főiratba): Becslések mesterségek szerint a felsorolt épületekről. – Az uradalomhoz tartozó felsorolt falvak jobbágyainak névsora. – Szerződések a zágrábi káptalannal a tizedek bérlete ügyében. – Jövedelem kimutatások az allódiális jövedelmekről. – Allódiális terményekről, az erdők kitermeléséről.
Dominium (Novigrad), a kamara kezeklésében, korábban Patachich-birtok.
(Zágráb m.): Novigrad Tartozékai: Zagradcze – Bukovje – Ztrasa – Lissnicza – Wuchjak – Zkupicza – Kuchevicze – Malletich – Winzki Verh. – Ztative – Dubrarczy – Mrackin – Reshetarovo – Kosliverh – Tomchich

Search result navigation
Content provider