HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 019.

Date 1737. június 17.
Description

1 főirat, eredeti, latin, 15 folio, melléklet: 5 folio latin, hitelesítés nélküli másolatok.

Text

Conscriptio
Sank Falva:
Nemesi kúria gazdasági épületekkel, kertek, szilváskert. Állatállomány: sertés, pulyka, tyúk, kacsa. Hordóállomány, „vasa Hegyallyensia”. – Eke, kapa, kasza, fejsze, vasalt szekér. Lovak, kettő vereses „suburbii alias Pei dieti”. Harmadik félig fekete kanca csikó nélkül. A kúria berendezése, bútorok, berendezési tárgyak, párnák. Férfi és női ruhák. Készpénzállomány: puskák „flintae duae. Tertia Stutz”. Konyhaleltár. Rézüstök, egyik juhtej, főzésére. Kősó. Lisztsziták, fa és vas rosták, szalonna, háj, juhakol, lóistálló, juhállomány, igavonó ökrök, sertések, méhek, 15 gabonaverem, kapacitásuk. Malmok a Turocz folyón, kettő lisztmalom a harmadik kásatörő. A malmok terménytárolóinak kapacitása. Zsindelyállomány: a molnár része 1/3 és szabad kenyérgabona maga és családja számára. – A malom körül minden famunkát köteles elvégezni. – A halászati lehetőségek a birtokrészhez tartozó folyószakaszon. – A kúriához tartozó rétek szénahozama. – Kimutatás a megművelt és meg nem művelt szántókról vetéskapacitás alapján. Termények: rozs, tönköly, árpa, zab. – A szőlők hely szerinti felsorolása, szabad és tized szolgáltatásra kötelezett szőlők. Terméshozam 1736-ban. Gyümölcsfák a szőlők aljában. – Tartozások jegyzéke pl. „Possessio Deresk pro burenda” [juhtúró szolgáltatás megváltása?]. – „Possessio Rás Cub. Frum. 13 1/4 in natura” kölcsöngabona visszaadása természetben, 1734. és 1737. tavaszán kapták azzal a feltétellel, hogy a visszaadáskor minden 1/4 mérőhöz 1/4-et ráadásul adnak. – Az alattvalók jegyzéke név és kor szerint, fiúgyermekek név és kor szerint. – Sessiók 1/2-ek. – Állatállomány, ókor, tehén, sertés, méh, rétek szénahozama, megművelt földek vetéskapacitása. Az örökös jobbágyok szolgálati évei 11-től 45 évig. – 8 az örökös jobbágyok száma, készpénz megváltásaik „redemptio subditorum haereditariorum” legmagasabb összege 175 ft. – Majdnem mindegyik családban van fazekas „figulus” vagy a családfő vagy valamelyik gyermek. – 1 hospes sessió nélkül kilencedek és tizedek helyett hetedet adnak kicsépeletlenül az 1736-ban beszolgáltatott kenyérgabona hetedek. – Ezen a vidéken egy kereszt 10 kévéből áll. – Taxát nem kell fizetniök, de bármilyen munka elvégzésére éjjel és nappal készen kell állniok. – Nemesek zálogjogon sessiókat birtokolnak, továbbá réteket és szabad őrlést a malomban azon alattvalók névsora, akik el vannak zálogosítva „apud Dominum Draskóczy”. Hét jobbágy, 3 egész sessión. Mellékletként: árverési iratok. A megbecsült portióra vonatkozó zálog és örökségi ügyekkel foglalkozó iratok.
Örökös nélkül elhalálozott Höss István fiscusra szállott portiója.
(Gömör m.): Sank Falva

Search result navigation
Content provider