HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 015.

Date 1839. április 10.
Description

Latin, német és magyar nyelvű eredeti, 58 folio, egy füzetbe kötve, a főirat 13 folio, a mellékletek 45 folio.

Text

Conscriptio és Aestimatio mellékletekkel és kísérő iratokkal.
Tisza Varsány:
Határai és szomszédai fekvése, környéke és távolsága ismert helyektől. – A réteket a Tisza rendszerint elönti és hónapokig víz alatt állanak. – Sarjút sohase kaszálnak. – Nem hagynak ugart, a föld terem így is, trágyázás sem szükséges. – A holdakat 1200 öllel számítják. – Várható terméseredmények: tiszta búza, kétszeres. Várható terméseredmények: árpa, zab, kukorica. – A határ méretei, uradalmi épületek. – A kastély leírása és becslése, tartozékai, istállók, magtár, csőszház, kertészlak, kutak, kertek. – A portio utáni földesúri jövedelem: a szántók terményeiből, a kastély körüli kertekből, a gyümölcsfák becsértéke, kaszálók, nádasok után, vadászatból és halászatból. – A fiscusra szállott portio évi haszna 9370 Ft 3 11/12 Xr.
Mellékletek: telekkönyvi adatok és részletes becslések a kastélyról és a gazdasági épületekről méretekkel mesterségek szerint. – Tanúkihallgatások a kincstárra szállott praediumra vonatkozóan. – A kincstárra szállott portiót Szolnok város árendálja, ezért a tanúkihallgatások alapján a kamara meg akarta állapítani a portio termékenységét, jövedelmeit, hibáit stb. – A tanúkihallgatások jól használhatók a korabeli gazdasági helyzet rekonstruálására: pl. terményárak 1790. és 1798. között. – Minden tanú megemlékezett az 1790-es és 1794-es ínséges esztendőről, ezekben az években a búza ára a szokásos 2 Ft-ról 8 Ft-ra, a kukoricáé másfél forintról öt forintra ugrott fel. – Mellékletek: 1838. június 18-án kelt vármegyei jegyzőkönyv másolata a megyei arató és nyomtató részek megállapításáról: „az őszi vetésekre nézve a takarás 13, 14, 15, nyomtatás 14, 15, 16” a tavaszi vetésekre nézve a takarás 12, 13, 14, nyomtatás 13, 14, 15” (a számok a megyei limitációt jelzik). – Hivatalos kimutatás a terményárakról 1790. és 1798. között. – Külön lista a kertek gyümölcsfáiról: 21 körtefa, 30 almafa, 40 szilvafa, 15 mandulafa, 7 kajszibarack, 31 akácfa, 50 fűzfa. – A kert kerítése „egy része rakott garád, másik pedig nád”. – Gémes kutak leírása, egyik kettős kút. – A vadászat és halászat lehetőségei, árendája, az itteni Tisza parti leírása halászati szempontból.
Báró Malonyay János Alajos elhalálozásával a fiscusra szállott portio „Liber Baro Joannes Nep. Aloysius Malonyay de Vicsap”.
(Heves m.): Tiszavarsány

Search result navigation
Content provider