HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 007 / d.

Date 1733. december 29.
Description

1826-ban készült hiteles másolatok, 12 folio, (a jelenlegi levéltári jelzet szerint fol. 431-től 442-ig) latin nyelvűek, a kalocsai káptalan pecsétjével hitelesítve.

Text

”Conscriptio”, mellékletek a kamara és a kalocsai érsekség közös összeírásához a tizedek ügyében.
A felsorolt helységek a tanúvallomások szerint a török időkben is megfizették az érsekeknek az évi adót „annuale Haracs”-et adtak. – A 3. sz. tanú 1700-ból eredő tanúvallomások alapján összeállította az adófizető helységek listáját. – A 8. sz. tanú szerint hajdúk szedték be az érsek számára a ”harácsot”. A 10. és 15. tanú szerint a harácsszedést a török nem is akadályozta, csak a török helyőrségi helyeken nem engedélyezte az adószedést az érsek számára. – A 16. sz. tanú egy 111 éves bazilita szerzetes „de Conventu Bodgyan” szerint a török nemcsak nem akadályozta, hanem egyenesen segítette a harácsok behajtását, olykor kölcsönnel segítette ki a török földesúr a lakosságot, hogy az érsek számára a harácsot megfizethessék, „… etiam mutuo dante pecunias miserae plebi, út suum debitum Harács solvant Domino suo…”, így alattvalóikat megmentették a további zaklatásoktól. – A 18. tanú maga is vitt Haracs-ot Pacsir helységből az érsek számára Érsekújvárba és Komáromba. – A 33. tanú szerint a harácsot Legyen helységből Fülekre vitték. – A 38. tanú szerint a török földesúr tanácsolta a harács megfizetését, hogy így megakadályozza az állatok elhajtását. – A 40. tanú a győri püspökség adminisztrátora korábban Széchényi György kalocsai érsek és győri püspök mellett prefektuskodott, így írásos dokumentumokkal igazolta állításait az adófizető helyekről: 1678/79-ben. – Készpénzzel fizették meg adójukat a következő falvak: Istvánvölgy, Sagod, Kákony, Kumbaja és egy pár csizma, Pacsiri, Hagymás, Keleb és egy pár csizma Zsdi, Hornyavichov, Bogyoszló a következő puszták után Ollár, Adács, Negyven, Szakmár, Réhtelek, Hanek, Szent Benedek, Lak, Halom, Kovács, Gergely. 1679-ben Szent György napi adójukat megfizették: Kis Hart, Bokod puszta, Erek puszta, Csanád, Dentova, Szonta, Branova, Fogto, Kalocsa, Bojár, Mikla pusztától is, Lak, Uszod, Szent György pusztától is, Pandur, Sagosd, Istvánvölgye, Kakon, Bogyoszló, Kunbaja + egy pár csizma, Hagymás, Ollár, Adáts, Kelebi, Zablaticha, Nagy Fiú, Sükösd, Szakmár, Balegyháza, Vadkert, Fölső Roglaticha, Madarasz. 1679-ben beszedett szeptemberi adók: borsodi, bigittyai, csavoli, rimmi, zidei, borodi, brannovai, szántói, tosnai, baracskai, monosotri, szurdoki, csanádi, szemeremlei, szentistváni, alsóroglatichai, baysai, pacsiri, sári, tavankuti készpénz + egy pár csizma, marichai, szentiváni, hergavichai, kishartai, dentovai, kachmári, zokrukai, baskuti, akarpusztai, garai (3 jobbágy után), karacsonpusztai, bojári, miklapusztai, rigihai (most épül), Pata város, Tetélen, Arsi, Keserütellek, Erek, Viteles Széke, Szent Király, Olle, Szüle puszták után Kecskemét Barach puszta után.
A kalocsai érsekség birtokai Bács megyében, amelyek a török időben is adóztak az érsekségnek. (Tanúkihallgatások helynév anyagából összeállítva): Bács oppidum – Baskut deserta possessio – Baracska pag. – Bánnak deserta – Batihada pag. (Batinada?) – Berek pag. – Bikits deserta – Bandobra deserta – Bredova deserta – Borsod pag. – Bukcsinovicz – Csatallia praedium – Kumbaja pag. – Dantova pag. – Devecser possessio – Dolova deserta – Felgyegi possessio – Fekeligh possessio – Gara pag. – Hilda deserta – Hemürech possessio – Ivanka deserta – Kulla possessio – Krinyava possessio – Katymar deserta – Kis Gyurics deserta – Kis Földvár deserta – Kollut pag. – Legyen pag. – Lalitty deserta – Madarasz deserta – Melkut pag. – Mivonich deserta – Felső Monostor pag. – Alsó Monostor pag. – Kisker deserta – Medenicha deserta – Nagy Milich deserta – Nagy Kér possessio – Nagy Gyurich deserta – Nadály possessio – Omatovich deserta – Parasztin – Pandur pag. – Pivnicha deserta – Potgarach deserta – Prekaja deserta – Petrovoszello – Alsó Roglatich deserta – Ranyessa deserta – Felső Rasztina deserta – Radonich deserta – Aranyos deserta – Roglaticha pag. – Rigicha pag. – Radovich deserta – Verbach pag. alias Töhes possessio – Szántova pag. – Szlokra deserta – Sebessich deserta – Sobroncz possessio – Szekics – Szallasich deserta – Saara deserta – Szent Tamás – Szent Péter – Szent Iván – Alsó Szóvac – Felső Szóvac – Szirnova – Toitska – Teleháza – Totin deserta – Tavankút deserta – Torsa deserta – Zombor oppidum – Kis Hegyes possessio – Nagy Hegyes possessio

Search result navigation
Content provider